Széchenyi2020

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉKDU 7)

Üdvözöljük az „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7” (ÉKDU 7) honlapján, itt tájékozódhat a beruházásról, érdekes és aktuális információkat tudhat meg.

Projektadatok

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., valamint Szomód Községi Önkormányzat, Dunaszentmiklós Községi Önkormányzat, Kocs Községi Önkormányzat, Sárisáp Községi Önkormányzat, Tardos Községi Önkormányzat, Tokod Községi Önkormányzat, és Vértestolna Községi Önkormányzat
A projekt címe: Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉKDU 7)
A szerződött támogatási összege: 1 931 957 029 Ft
Európai Uniós támogatás mértéke (%-ban): 90,000000%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.02.09.
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00066


A projekt tartalmának bemutatása

A Tardos központú szennyvízelvezetési agglomeráció Vértestolna településsel együtt alkot szennyvízelvezetési agglomerációt. Jelen projekt Tardos központú szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztításnak megoldására jött létre, hiszen a fejlesztés szükségessége és gazdaságossága indokolható, a szennyvízelvezetés és tisztítás lehetőségének megteremtése elengedhetetlen.

A tardosi agglomeráció szennyvizeinek kezelése érdekében üzemeltetett szennyvíztisztító telep jelenlegi műszaki állapotában nem fogja tudni biztosítani a befolyó szennyvíz határérték alá történő tisztítását. A beérkező szennyvíz biológiai terhelése lényeges meghaladja a meglévő szennyvíztisztító telep kapacitását, a telep biológiailag túlterhelt.

Az üzemeltető adatszolgáltatása alapján a telep hidraulikailag is túlterhelt. Az önkormányzatok adatszolgáltatásai szerint Tardos esetében 150 db, Vértestolnán pedig 20 db új ingatlannal szükséges számolni a községfejlesztés keretében.

A projektjavaslat célja, a környezeti fenntarthatóság és biztonság, valamint az „egészséges, tiszta település” elérése érdekében:

A fejlesztési igény meghatározása

Magyarország egyik kiemelt vízminőségi feladata a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Program megvalósítása.

Az Önkormányzatok számára a szennyvízközmű-fejlesztés elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának, a települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolja a fejlesztés szükségességét.

Gazdasági szükségszerűség

A település infrastruktúrájának továbbfejlesztése, ezáltal a lakosság, az intézmények és a jövőbeni beruházások, a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási igényeinek korszerű kielégítése, amelyek potenciálisan hozzájárulnak a gazdasági versenyképesség fenntartható fejlesztéséhez. A kellő infrastruktúrával ellátott településeknek nagyobb a vállalkozás betelepítő és lakosságmegtartó ereje, így jelentősen hozzájárul a település fejlődéséhez.

A projekt megvalósítása során fejlődik az infrastruktúra, amely pozitívan hat a települések gazdasági életére, növeli az egyes ingatlanok értékét, és a lakosság környezeti biztonsága is megteremtődik.

Az elérni kívánt célok meghatározása

A projekt célja Tardoson a jelenleg biológiailag túlterhelt szennyvíztelep fejlesztése oly módon, hogy a tardosi szennyvíztisztító telep folyamatosan biztosítsa a községfejlesztési elképzeléseknek eleget tevő, a telepre érkező szennyvízmennyiségek és -minőségek figyelembe vételével a hatályos, a hatóság által előírt tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó kibocsátási paramétereket. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

Ennek érdekében a telepen szükséges fejlesztések, az alábbiak:

helyszin helyszin helyszin helyszin helyszin helyszin helyszin helyszin