Számlaszámok

  Számlaszámok

Építményadó  beszedési számla: 63200243-11034335

Magánszemélyek kom.adó beszedési számla: 63200243-11034342

Tartózkodási idő utáni idegenforg. beszedési számla: 63200243-11034373

Iparűzési adó beszedési számla: 63200243-11034359

Gépjárműadó  beszedési számla: 63200243-11034366

Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó számla: 63200243-11034380

Bírság beszedési számla: 63200243-11034414

Késedelmi pótlék beszedési számla: 63200243-11034407

Egyéb bevételek beszedési számla: 63200243-11034438

Idegen bevételek beszedési számla: 63200243-11034469

Államigazgatási illeték beszedési számla: 63200243-11034995

Építményadó  beszedési számla:

Magánszemélyek kom.adó beszedési számla:

Tartózkodási idő utáni idegenforg. beszedési számla:

Iparűzési adó beszedési számla:

Gépjárműadó  beszedési számla:

Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó számla: 

Bírság beszedési számla: 

Késedelmi pótlék beszedési számla: 

Egyéb bevételek beszedési számla:

Idegen bevételek beszedési számla:

Államigazgatási illeték beszedési számla:

63200243-11034335

63200243-11034342

63200243-11034373

63200243-11034359

63200243-11034366

63200243-11034380

63200243-11034414

63200243-11034407

63200243-11034438

63200243-11034469

63200243-11034995