Településrendezés

  Településrendezés

TARDOS TELEPÜLÉSTERV VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

1. Jóváhagyásra váró dokumentumok:

I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

I_1 Településfejlesztési terv

I_2 Településfejlesztési tervlapok

II. TELEPÜLÉSRENDEZÉS

II_1 TÉSZrendelet – tervezet

TÉSZ rajzos és táblázatos mellékletei:

II_1.1 melléklet: SZT Jelkulcs

II_1.2 melléklet: SZT Külterület

II_1.3 melléklet: SZT Belterület

II_2. melléklet: Paraméterek

II_3. melléklet: Rendeltetések

II_4 SZT Egyben nézegetős tervlap

2. Megalapozó munkarészek

Megalapozó vizsgálat

Vizsgálati rajzok:

Településtervezés

Közlekedés

Közművek-hírközlés

Értékelés, problématérkép

Reambulált alaptérkép+Ortó

3. Alátámasztó munkarészek:

Alátámasztó javaslat (szöveges)

Alátámasztó rajzok

Örökségvédelmi hatástanulmány, csak nyomtatásban tekinthető meg.

4. Eljárás dokumentumai

Előzetes vélemények

Egyeztetések dokumentumai

 

A hatályos „Helyi építési szabályzat” itt érhető el:

https://or.njt.hu/eli/v01/729907/r/2001/8