eu_szocalapbig

Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában

 

Tardos Község Önkormányzata konzorciumban az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” címmel. Az EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azonosító számú pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője 2017.12.04. napon kelt támogatási döntés alapján támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt időtartama: Kezdőnapja: 2018.03.01. Fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.02.28. A projekt finanszírozása: Támogatási intenzitás: 100% Támogatás: 499.449.200,- Ft Projekt összköltsége: 499.449.200,- Ft Támogatási okirat aláírása: 2018. január.

Tata Város Önkormányzatával közösen sikeresen pályázott Tardos Község Önkormányzata „Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” című, EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azonosítószámú projektre, melynek keretében Tardos Község Önkormányzata konzorciumtagként 3 éves időtartamra összesen 6.813.241,-Ft összegű támogatást nyert.

A projekt célja: A projekt egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A projekt másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A projekt részcéljai:

– A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása,

– A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerőpiaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése,

– A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése,

– A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása,

– A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

A projekt tartalma: A pályázat konzorcium keretén belül került benyújtásra. A konzorcium vezetője Tata Város Önkormányzata, konzorciumi tagok: Baj, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Szomód, Tardos, Vértestolna és a Tatai Televízió Közalapítvány.

 

A projekt lebonyolítása során az alábbi tevékenységek valósulnak meg 2018-2021. évben:

 

Megvalósuló rendezvények, projektek:

„Tisztelet és Törődés napja”
Minden év októberében megtartott idősek napja szervezése, bonyolítása.

Fiatalok, iskolások tájékoztatása filmvetítéssel
Prevenciós előadás, felhívás a dohányzás káros hatásaira

Baba-mama klub
Szakemberek előadása kisgyermekeseknek, várandósoknak

Iskolás, óvodás gyerekeknek szlovák nyelven mese és versmondás

Malomvölgyi tanösvény felújításához eszközbeszerzés

Négy évszak program
Minden évszakhoz kapcsolódóan előadások, túra

Előadások a diabéteszről

Néptánc oktatása iskolás gyerekeknek
10 hónapban heti rendszerességgel

Mozgásszegény életmód leküzdése
Gyógytorna

Évente 4 alkalommal nyugdíjas klub

Szlovák Hagyományőrző Nap évi 1 alkalommal