eu_szocalapbig

Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában

EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában

Beszámoló projektzárásról

Sajtómegjelenések

Tardos Község Önkormányzata konzorciumban az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” címmel. Az EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azonosító számú pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője 2017.12.04. napon kelt támogatási döntés alapján támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt időtartama: Kezdőnapja: 2018.03.01. Fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.02.28. A projekt finanszírozása: Támogatási intenzitás: 100% Támogatás: 499.449.200,- Ft Projekt összköltsége: 499.449.200,- Ft Támogatási okirat aláírása: 2018. január.

Tata Város Önkormányzatával közösen sikeresen pályázott Tardos Község Önkormányzata „Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” című, EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azonosítószámú projektre, melynek keretében Tardos Község Önkormányzata konzorciumtagként 3 éves időtartamra összesen 6.813.241,-Ft összegű támogatást nyert.

A projekt célja: A projekt egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A projekt másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A projekt részcéljai:

– A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása,

– A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerőpiaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése,

– A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése,

– A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása,

– A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

A projekt tartalma: A pályázat konzorcium keretén belül került benyújtásra. A konzorcium vezetője Tata Város Önkormányzata, konzorciumi tagok: Baj, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Szomód, Tardos, Vértestolna és a Tatai Televízió Közalapítvány.

A projekt lebonyolítása során az alábbi tevékenységek valósulnak meg 2018-2021. évben:

Megvalósuló rendezvények, projektek:

„Tisztelet és Törődés napja”
Minden év októberében megtartott idősek napja szervezése, bonyolítása.

Fiatalok, iskolások tájékoztatása filmvetítéssel
Prevenciós előadás, felhívás a dohányzás káros hatásaira

Baba-mama klub
Szakemberek előadása kisgyermekeseknek, várandósoknak

Iskolás, óvodás gyerekeknek szlovák nyelven mese és versmondás

Malomvölgyi tanösvény felújításához eszközbeszerzés

Négy évszak program
Minden évszakhoz kapcsolódóan előadások, túra

Előadások a diabéteszről

Néptánc oktatása iskolás gyerekeknek
10 hónapban heti rendszerességgel

Mozgásszegény életmód leküzdése
Gyógytorna

Évente 4 alkalommal nyugdíjas klub

Szlovák Hagyományőrző Nap évi 1 alkalommal